Mensen helpen die mensen helpen

Bij Tech Bakery richten we ons op het verbeteren van de samenwerking in zorgorganisaties.
Het draait hierbij volledig om het realiseren van jouw doelstellingen. Informatietechnologie? Niet meer of minder dan een hulpmiddel.
Wij denken andersom. Anders gezegd, we beginnen bij het begin: eerst doel, en dan pas technologie.

#WATISJOUWDOEL

Technologie die betere samenwerking en communicatie faciliteert is complex en verandert razendsnel. Dit maakt het voor zorgorganisaties lastig om te bepalen waar zij mee aan de slag moeten. Omdat Tech Bakery gespecialiseerd is in de zorg, én op het snijvlak van Mens, Technologie en Organisatie opereert, weten wij als geen ander wat er nodig is. Wij helpen jouw organisatie om, ondanks de complexiteit, belangrijke doelen te realiseren.

Snijvlak van Mens, Techniek en Organisatie

Een aantal van onze klanten: