Strategie & Advies

Cliënt centraal in de zorg
Zorgorganisaties zullen de komende jaren in toenemende mate te maken krijgen met het spanningsveld tussen:

  • enerzijds de (demografische) groei van het aantal ouderen en daarmee cliënten
  • en anderzijds de krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel.

Door de adoptie en juiste inzet van technologie in brede zin (domotica, e-health, automatisering), kunnen deze uitdagingen het hoofd worden geboden. De focus van de interne ICT-discipline zal moeten liggen op het faciliteren van de zorgmedewerker in en om zijn/haar professionele omgeving. Mens en technologie moeten we dichter bij elkaar brengen door het bieden van de juiste technologie: op elk moment, op ieder apparaat en op iedere plaats. Namelijk daar waar de cliënt zich bevindt. Alleen zo kan invulling worden gegeven aan de centrale visie van de zorg: de cliënt centraal.

Tech Bakery helpt je met het formuleren van je visie op de toekomstige ICT-koers. Deze visie begint altijd bij de organisatiedoelstellingen die vertaald worden naar de gebruikersbehoeften. Vragen die hierbij aan bod komen; zijn de juiste tools al in huis? Moet de organisatie qua ICT een koerswijziging inzetten om optimaal in de behoeften van haar interne en externe klant te kunnen voorzien? Eerst bepalen/achterhalen wij gezamenlijk het doel, vervolgens kijken we naar mens en organisatie en koppelen wij hieraan de benodigde technologie.

Wij geloven dat je medewerkers de sleutel zijn tot een goed opererende organisatie. In de vertaling naar de zorg betekent dit, dat een goed ondersteunende medewerker zich zoveel mogelijk kan richten op het verzorgen van de cliënt. De technologie is hierbij slechts een hulpmiddel.

Onze overtuiging: “Technologie moet altijd ondersteunend zijn aan het zorgproces”. Ieder advies, iedere keuze, iedere aanpak moet getoetst worden aan deze overtuiging. Sterker nog; technologie moet vanzelfsprekend zijn. Maar wanneer is iets vanzelfsprekend en hoe realiseren we dit? En hoe maken we de stappen die we zetten meetbaar zodat we weten wat werkt en wat niet? Neem contact met ons op om meer te weten te komen!

Nadat je een goed onderbouwd advies hebt ontvangen wordt het tijd voor de daadwerkelijke uitvoering. De lange termijn visie wordt omgezet naar een concreet plan. Hiervoor maken wij gebruik van ‘de Expeditie’: Samen op reis naar de toekomst. De eerste, essentiële, stap wordt gevormd door een grondige inventarisatie van de huidige situatie.

Strategie & Advies.

Cliënt centraal in de zorg
Verpleging-, verzorging- en thuiszorgorganisaties (VVT) zullen de komende jaren in toenemende mate te maken krijgen met het spanningsveld tussen:

  • enerzijds de (demografische) groei van het aantal ouderen en daarmee cliënten
  • en anderzijds de krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel.

Door de adoptie en juiste inzet van technologie in brede zin (domotica, e-health, automatisering), kunnen deze uitdagingen het hoofd worden geboden. De focus van de interne ICT-discipline zal moeten liggen op het faciliteren van de zorgmedewerker in en om zijn/haar professionele omgeving. Mens en technologie moeten we dichter bij elkaar brengen door het bieden van de juiste technologie: op elk moment, op ieder apparaat en op iedere plaats. Namelijk daar waar de cliënt zich bevindt. Alleen zo kan invulling worden gegeven aan de centrale visie van de zorg: de cliënt centraal.

Tech Bakery helpt je met het formuleren van je visie op de toekomstige ICT-koers. Deze visie begint altijd bij de organisatiedoelstellingen die vertaald worden naar de gebruikersbehoeften. Vragen die hierbij aan bod komen; zijn de juiste tools al in huis? Moet de organisatie qua ICT een koerswijziging inzetten om optimaal in de behoeften van haar interne en externe klant te kunnen voorzien? Eerst bepalen/achterhalen wij gezamenlijk het doel, vervolgens kijken we naar mens en organisatie en koppelen wij hieraan de benodigde technologie.

Wij geloven dat je medewerkers de sleutel zijn tot een goed opererende organisatie. In de vertaling naar de zorg betekent dit, dat een goed ondersteunende medewerker zich zoveel mogelijk kan richten op het verzorgen van de cliënt. De technologie is hierbij slechts een hulpmiddel.

Onze overtuiging: “Technologie moet altijd ondersteunend zijn aan het zorgproces”. Ieder advies, iedere keuze, iedere aanpak moet getoetst worden aan deze overtuiging. Sterker nog; technologie moet vanzelfsprekend zijn. Maar wanneer is iets vanzelfsprekend en hoe realiseren we dit? En hoe maken we de stappen die we zetten meetbaar zodat we weten wat werkt en wat niet? Neem contact met ons op om meer te weten te komen!

Nadat je een goed onderbouwd advies hebt ontvangen wordt het tijd voor de daadwerkelijke uitvoering. De lange termijn visie wordt omgezet naar een concreet plan. Hiervoor maken wij gebruik van ‘de Expeditie’: Samen op reis naar de toekomst. De eerste, essentiële, stap wordt gevormd door een grondige inventarisatie van de huidige situatie.

ZORG IS MAATWERK

In de afgelopen jaren hebben wij met diverse zorgorganisaties samengewerkt. Elk met hun eigen doelstellingen. ICT is net als de zorg, maatwerk. Laten we samen kijken naar de doelstellingen van jouw organisatie en welke technologische hulpmiddelen deze kunnen helpen realiseren.

ZORG IS MAATWERK

In de afgelopen jaren hebben wij met verschillende zorgorganisaties gewerkt met allen hun eigen doelstellingen. Op basis van onze ervaring hebben wij een aantal veelvoorkomende doelstellingen onderstaand beschreven. Staat jouw doelstelling er niet tussen? IT is, net als zorg, maatwerk. Laten we samen kijken naar de technische mogelijkheden die de doelstellingen van jouw organisatie realiseren!