Privacy Policy en Cookiestatement

Algemeen
Tech Bakery hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens die via haar binnenkomen en gaat dan ook zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van haar gebruikers. Tech Bakery raadt u aan deze privacy policy aandachtig door te nemen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Ons postadres:
Tech Bakery
Rooseveltweg 11
1314 SJ Almere

Tech Bakery heeft geen Functionaris voor de Gegevensbescherming. U kunt bij ons terecht via info@techbakery.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een persoon. Denk bijvoorbeeld aan: een naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, locatiegegevens, een e-mailadres of IP-adres.

Waarom verwerkt Tech Bakery persoonsgegevens via de website?
Tech Bakery verzamelt persoonsgegevens met als doel haar diensten te kunnen verlenen en deze zo goed mogelijk te laten functioneren, de werking van haar diensten te kunnen verbeteren en om statistieken te genereren. Daarnaast worden gegevens verzameld voor beveiligingsdoeleinden, en om effici├źnt met gebruikers van haar diensten te kunnen communiceren.

Voor alle andere dienstverlening, hanteren wij aanvullende voorwaarden voor onze klanten.

Op basis van welke grondslagen verwerkt Tech Bakery persoonsgegevens?

Tech Bakery verwerkt persoonsgegevens op basis van twee grondslagen:

  • Uw ondubbelzinnige toestemming
  • Gerechtvaardigd belang (voor het naar behoren functioneren van de beveiliging van de website)

Om van onze diensten (zoals het abonneren op de Tech Bakery Updates of het stellen van een vraag via een contactformulier) gebruik te kunnen maken, is het noodzakelijk dat door u persoonsgegevens als naam en e-mailadres worden verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens zal Tech Bakery haar diensten niet (geheel) naar behoren kunnen verrichten.

Wat voor soort persoonsgegevens verwerken wij?
Via de website van Tech Bakery worden enkel de volgende persoonsgegevens verzameld:

  • Naam
  • E-mailadres

Delen van persoonsgegevens met derden en (categorie├źn van) ontvangers
Tech Bakery geeft persoonsgegevens niet door aan derden anders dan Google LLC, en geeft persoonsgegevens niet door naar een land buiten de EER, anders dan Google*. Met deze partij maakt Tech Bakery middels een verwerkingsovereenkomst afspraken over de voorwaarden waaronder zij gegevens mogen verwerken en de manier waarop zij deze beveiligen.

*Voor Google geldt dat zij data kunnen opslaan buiten de EU. In art. 46 van de AVG wordt echter beschreven dat dit onder bepaalde voorwaarden (zogenaamde appropriate safeguards), waaronder EU Model Contract Clauses en Alternative Transfer Solutions is toegestaan. Hiermee voldoet Google aan de eisen uit de AVG.

Hoe lang slaan wij persoonsgegevens op?
Tech Bakery slaat persoonsgegevens niet langer op dan noodzakelijk. Dit betekent concreet dat de persoonsgegevens (namen en e-mailadressen) normaliter maximaal 3 jaar worden opgeslagen.

Uw rechten als websitebezoeker op intrekken toestemming, inzage, rectificatie, wissing en overdracht van persoonsgegevens
U heeft recht op intrekking van uw toestemming m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens door Tech Bakery, recht op inzage in en rectificatie van verwerkte persoonsgegevens, en wissing en overdracht van de door Tech Bakery verwerkte/ opgeslagen persoonsgegevens.

Mits u gebruik wilt maken van bovengenoemde rechten, neem dan contact met ons op.

Tevens kunt u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
We maken voor deze website gebruik van functionele cookies. Een cookie is een klein bestandje dat wordt opgeslagen op uw computer of telefoon. Tech Bakery maakt gebruik van cookies om uw voorkeuren te onthouden en om haar gebruikers te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen Tech Bakery tevens onder meer in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze gebruikers. De functionele en analytische cookies worden gezet bij het openen van deze website.


Heeft u hier vragen over, neem dan contact met ons op.

Cookie verzameling uitschakelen
Het is mogelijk uw browser zo in te stellen dat u geen cookies ontvangt. Wel kan het in dat geval zo zijn dat u van bepaalde diensten van Tech Bakery geen of gedeeltelijke geen gebruik kunt maken of dat onze website minder goed werkt.

Beveiliging
Aangezien Tech Bakery veel waarde hecht aan de bescherming van persoonsgegevens die via haar binnenkomen, besteedt Tech Bakery tevens grote aandacht aan de beveiliging van de betreffende persoonsgegevens van haar gebruikers die zij onder zich heeft. Tech Bakery hanteert passende technische en organisatorische maatregelen om deze persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik.

Alle rechten voorbehouden. Laatste Update: januari 2020.