Digitale Transformatie

Digitale technologie is in onze samenleving niet meer weg te denken. Denk aan het boeken van een reis of oproepen van een taxi. Helaas blijft de digitale transformatie in de zorg nog achter. Er valt nog veel te verbeteren aan de kwaliteit en efficiency van de aan de cliënt geboden zorg. Gelukkig wordt de noodzaak hiervan door steeds meer zorgprofessionals ingezien.

De menselijke factor
De mens is misschien wel de belangrijkste factor in een digitale transformatie. Om de transformatie te laten slagen moeten je medewerkers anders gaan werken en denken. Dit is een lastige opgave omdat mensen gewend zijn aan vaste werkwijzen en structuren. Het realiseren van zo’n verandering vereist leiderschap, een heldere visie & strategie, en voldoende ruimte voor innovatie. Het is van groot belang om je mensen mee te krijgen en intensief te betrekken bij beslissingen en veranderingen. Maak daarom altijd eerst goed duidelijk waarom bepaalde veranderingen nodig zijn. Inventariseer de problemen, wensen en behoeften van klanten en medewerkers. Door medewerkers een stem te geven, veranderingen inzichtelijk te maken en hen te enthousiasmeren, zullen zij op hun beurt weer andere collega’s weten mee te krijgen.

De technologische factor
Pas wanneer je medewerkers het belang van een verandering inzien en er positief over zijn, is er voldoende draagvlak. Op dit moment kun je gaan nadenken over andere aspecten van de digitale transformatie. Zo moet een en ander ook organisatorisch en technisch te realiseren zijn. Denk hierbij aan een realistische planning, een beschikbaar budget en de benodigde technische systemen. Ook moet de juiste kennis en kunde in huis aanwezig zijn. Wanneer je medewerkers de juiste tools biedt en deze op de juiste manier worden ingezet kan digitale transformatie geweldige kansen bieden voor zorgorganisaties.

Onderstaand komen twee van de meest gebruikte technologische toepassingen in de zorg aan bod; G Suite en Microsoft Office 365.

Proeverij.

Er zijn veel softwarepakketten op de markt. Twee oplossingen steken met kop en schouders boven de concurrentie uit; G Suite van Google en Office 365 van Microsoft. Beide pakketten werken op abonnementsbasis en zijn zeer geschikt voor zorgorganisaties. Zowel G Suite als Office 365 beschikken over vele productiviteits-tools waaronder voor administratie en samenwerking. Het is van belang om daadwerkelijk in praktijk aan de slag te gaan met beide softwarepakketten om erachter te komen welke het best bij jouw organisatie past. Wij organiseren voor onze klanten speciale sessies om te achterhalen welk pakket het meest geschikt is.

Proeverij.

Er zijn veel verschillende softwarepakketten op de markt. De twee oplossingen die met kop en schouders boven de concurrentie uitsteken, zijn G Suite van Google en Microsoft Office 365. Beide softwarepakketten zijn zeer geschikt voor zorgorganisaties en werken op abonnementsbasis. Zowel G Suite als Office 365 beschikken over vele productivity tools waaronder administratieve- en samenwerkingstools zoals e-mail, agenda, testverwerkers, cloudopslag, videobellen en spreadsheets.

Om erachter te komen wat het beste werkt voor jouw organisatie is het van belang om daadwerkelijk in praktijk aan de slag te gaan met beide softwarepakketten. Tech Bakery organiseert verschillende proeverijen voor organisaties om te achterhalen wel pakket het best passend is.

Google Cloud Platform.

Veel zorgorganisaties gebruiken verschillende gegevens uit verschillende bronnen en vakgebieden. Dit maakt het lastig om een duidelijk overzicht en inzicht te creëren. Met het Google Cloud Platform wordt een flink slag gemaakt richting IT modernisatie binnen de zorg. Zowel de zorg als de bedrijfsvoering kan verbeterd worden door middel van het Google Cloud Platform.

Microsoft Modern Workplace.

Het digitaal transformeren van de zorgorganisatie is van groot belang in een tijdperk van krimpende inkomsten, kostenbesparingen en personeelstekorten. Medische zorg is verschoven naar team-gebaseerde zorg. Het vinden van een evenwicht tussen toegankelijkheid, goede communicatie en veiligheid is de sleutel tot succes in de gezondheidszorg. En dit is waar Microsoft Office 365 in uitblinkt. Door middel van de Microsoft Modern Workplace kan de patiëntenzorg binnen één omgeving gecoördineerd worden.

Microsoft Modern Workplace.

Het digitaal transformeren van de zorgorganisatie is van groot belang in een tijdperk van krimpende inkomsten, kostenbesparingen en personeelstekorten. Medische zorg is verschoven naar team-gebaseerde zorg. Het vinden van een evenwicht tussen toegankelijkheid, goede communicatie en veiligheid is de sleutel tot succes in de gezondheidszorg. En dit is waar Microsoft Office 365 in uitblinkt. Door middel van de Microsoft Modern Workplace kan de patiëntenzorg binnen één omgeving gecoördineerd worden.