Webr en The Next Horizon gaan verder als Tech Bakery!

Almere, 13 januari 2020 – Vanaf 2020 wordt de dienstverlening van Webr en The Next Horizon samengevoegd met het moederbedrijf Tech Bakery. Zowel Webr als de The Next Horizon heten voortaan Tech Bakery. De naamswijziging valt samen met de presentatie van één centrale focus, de invoering van een kersverse strategie en de lancering van een gloednieuwe website: www.techbakery.net.

De Zorgsector
De maatschappelijke druk op zorgorganisaties is enorm. Dit komt onder andere door vergrijzing, administratieve lastendruk en gebrek aan zorgpersoneel. Tech Bakery helpt deze druk te verlagen. Met behulp van technologie maken wij het mogelijk dat zorgmedewerkers het merendeel van hun tijd aan de zorg voor cliënten kunnen besteden. Dit doen wij op basis van onze drie focusgebieden, namelijk: Strategie & Advies, Digitale Transformatie en Continu Support. Wij helpen zorgorganisaties van idee naar realisatie om hen vervolgens continu te blijven ondersteunen. Op deze manier wordt technologie op de juiste manier ingezet en optimaal gebruikt.

Jeffrey Werner, Directeur Tech Bakery:
‘In de afgelopen jaren hebben wij onder de verschillende labels al vele zorgorganisaties mogen helpen met hun doelstellingen. Dit kan door mens, organisatie en technologie optimaal op elkaar af te stemmen. Het aandeel klanten uit de zorgsector is steeds groter geworden. Het succes dat we samen met hen hebben bereikt, en de grote kansen die wij in de zorg zien, hebben ertoe geleid dat wij ons volledig op deze sector gaan focussen.

Dienstverlening
Webr is in 2009 opgericht als partner voor digitale transformaties met behulp van het Google platform. Tech Bakery is opgericht in 2016 om zo een platform te bieden aan onze bredere kijk op technologie en de toepassing daarvan binnen organisaties. Een van de initiatieven die daar uit voort is gekomen is The Next Horizon. The Next Horizon richtte zich puur op de technologie van Microsoft. Vanaf heden wordt er centraal vanuit Tech Bakery verdergegaan. De samenvoeging betekent voor ons dat wij onze dienstverlening nog verder kunnen optimaliseren. Voor onze klanten maakt deze naamswijziging nog duidelijker waar we voor staan,
vanuit één naam!

Noot voor de redactie
Voor meer informatie, of vragen omtrent dit bericht, kan je contact opnemen met Nandi van der Horst, Marketing Coördinator bij Tech Bakery:
E: nandi@techbakery.net